Internationaal

Belastingadvies over in het buitenland gaan wonen, werken en zakendoen of juist terugkeren naar Nederland. Inclusief implementatie.

Blue Clue Tax Solutions adviseert oplossingen aan internationale ondernemingen, expats, vermogende particulieren, stichtingen en ANBI’s. Wij geven belastingadvies, procederen en verzorgen belastingaangiften.

Wij zijn gespecialiseerd in structurering, fusies & overnames, internationale klanten en instellingen (NGOs).

Wij adviseren vooral internationale middelgrote bedrijven, waarvan het management (mede)eigenaar is van het bedrijf, en expats.

Wonen

Belastingadvies over fiscale woonplaats bij verblijf in meerdere landen, voorkomen of verlagen van belastingheffing salaris, pensioen, beleggingen, trusts en emigratieheffingen.

Werken

Belastingadvies over werken in een ander of meerdere landen, expatriate regelingen, voorkomen, verlagen of verschuiven (dubbele) belastingheffing, verzekeringsplicht en belastingdruk.

Ondernemen

Belastingadvies over zaken doen in Nederland en/of het buitenland, zoals: keuze rechtsvorm, voorkomen, verlagen of verschuiven winstbelasting, omzetbelasting, werknemers en transfer pricing. Inclusief implementatie.

 

Onze zakelijke klanten zijn zeer gevarieerd en gevestigd in Nederland als in het buitenland. Op volgende gebieden staan we onze klanten bij met fiscale adviezen en belastingaangiften: vennootschapsbelasting, loonbelasting, sociale zekerheid, BTW en andere gerelateerde onderwerpen. Deze diensten worden geleverd aan bedrijven van start tot staking/verkoop en we derhalve ervaren in het adviseren over de fiscale consequenties/mogelijkheden bij start, uitbreiding en staking/verkoop.

Internationaal advies

Internationaal advies zal in het algemeen gaan over het faciliteren van efficiënt grensoverschrijdend zaken doen en investeren. Ik onderscheid vier categorieën:

 1. Nederland als doorstroomland: het opzetten van houdster-, financiering- en/of royalty-structuren;
 2. Nederland als Gateway to EMEA: buitenlandse bedrijven adviseren over en helpen met het opzetten of overnemen van een bedrijf in Nederland en EMEA;
 3. Expansie, fusies & overnames: bedrijven adviseren over en helpen in andere landen/Nederland zich te vestigen, een bedrijf over te nemen, zich te laten overnemen of te fuseren;
 4. HNWI: vermogende particulieren helpen met het structureren van hun investeringen en/of het beschermen van hun vermogen (asset protection).


Veel internationale bedrijven hebben een holding in Nederland. De belangrijkste reden is dat Nederland geschikt is voor holdings, financieringen en royalty stromen, is het uitgebreide netwerk van belastingverdragen. In combinatie met het feit dat Nederland geen bronheffing heft op royalty's en rente, verlagen deze belastingverdragen de buitenlandse bronheffingen op royalty’s en interest. In sommige omstandigheden zelfs naar nul.
De Nederlandse belastingverdragen verlagen ook de dividendbelasting. Tot slot is er de gunstige Nederlandse fiscale vrijstelling van dividenden en verkoopwinsten van deelnemingen, de zogenaamde deelnemingsvrijstelling.

Specialiteiten:

 1. Tax structurering: fiscaal adviseren over het structureren van ondernemingen, goederen-, diensten- of geldstromen.
 2. Fusies & overnames: fiscaal adviseren over fusies en overnames.
 3. Internationale klanten: het adviseren van klanten die grensoverschrijdend gaan werken, ondernemen of investeren.
 4. NGO's: het adviseren van overheden, semi-overheden, not for profit organisaties, ANBI's, SBBI's en andere instellingen op fiscaal gebied adviseren.

8 Sleutelgebieden van deskundigheid

Fiscaal advies
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Aangiften
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Samenstellen
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Salaris administratie
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Payrolling
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Structureren
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
Organisatie advies
 • Test test 2
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4
 • max 5?
Procesvoering
 • License
 • Description 2
 • Description 3
 • Description 4

Gespecialiseerd in doelgroepen

Expats
 • 30% rule
 • Extraterritorial costs
 • Carried interest
 • Salary split
 • Secondments
 • Social security
 • Emigration
 • Immigration
 • Trust
Ondernemingen
 • VAT
 • Subsidiary
 • Permanent establishment
 • Sales structures
 • Rep office
 • Distribution structures
 • Funding, loan, equity
 • Tax treaties
 • Reducing eff. tax rate
 • Mergers, Acquisitions
 • Employees / payroll
NGO's
 • Income tax liability
 • VAT liability
 • Withholding tax liability
 • Volunteers
 • Fictious staf costs
 • Provisions
 • Charity status
 • Fundraising
 • Preventing VA
Investeerders
 • Stamrecht BV
 • Golden handshake
 • Second home
 • Monuments
 • Foreign real estate
 • Erfpacht
 • Carried interest
 • Shareholders up of 5%
 • Asset protection
 • Trusts / SPF / APV